Menu

Diagnostika stavieb

Od roku 2018 ponúkame novú službu - prieskum vlhkých konštrukcií budov a diagnostiku stavieb. Služba je určená pre developerov, správcov budov a majiteľov objektov, kde je potrebná dokumentácia poškodenia vodou a jeho následný spôsob odstránenia.

Stavebno-technický prieskum:

 • Prieskum porúch spôsobených vlhkosťou a plesňami.
 • Určenie materiálov, zloženia, kvality a stavu konštrukcií.
 • Stanovenie príčin vlhkostného poškodenia.
 • Stanovenie podmienok vnútorného a vonkajšieho prostredia.
 • Overenie existujúcich hydroizolačných systémov

Stavebno-historický prieskum:

 • Zisťovanie existujúcej dokumentácie
 • Zameranie pôvodných konštrukcií
 • Podrobný prieskum budov

Vlhkostný prieskum:

 • Analýza konštrukcií budov
 • Meranie vlhkosti a určenie teploty rosného bodu konštrukcií
 • Meranie teploty a relatívnej vlhkosti vnútorného prostredia
 • Odber vzoriek a stanovenie vlhkosti, nasiakavosti muriva
 • Odber vzoriek a stanovenie obsahu vodorozpustných solíWTA CZWTA CZ
VOREKVOREK
REMMERSREMMERS

Vypracovanie posudkov, návrhov, projektovej dokumentácie:

 • Vypracovanie posúdení a návrhov sanačných riešení
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtov sanácií budov