Menu

Injektáž cementovými suspenziami

Používa sa na spevnenie a utesnenie špár, trhlín, vyplnenie malých dutín a prípadne vyplnenie kaverny v murive, v dutých tehlách pred ďalším injektážnym postupom. Schnutím a nadobúdaním pevnosti sa cementová suspenzia nezmršťuje a vytvára celistvú homogénnu hmotu. Používané cementy majú vysokú odolnosť voči škodlivým vo vode rozpustným síranom. Používame rôzne pevnosti a poréznosti s nastaviteľnou dobou rýchlosti tuhnutia.
Objednajte si odbornú obhliadku Vašej nehnuteľnosti: