Menu

Injektáž mikrokrémom

Ďalší účinný spôsob injektáže na zabránenie vzlínajúcej vlhkosti je aplikácia injektážneho mikrokrému na silanovej báze bez rozpúšťadiel. Aplikovaný mikrokrém hydrofobizuje v požadovanej línii muriva a následne zabraňuje vzlínaniu vody cez kapiláry. Mikrokrém spíňa požadované smernice normy WTA 4-4-04 a je použiteľný aj pri 95% zavlhčení masívu. Má výborné účinky v nepálených tehlách a v hlinenom murive. Vŕtanie prebieha vo vzdialenosti 10-12 cm od seba vzdialených otvoroch, priemeru 12-14 mm. Vrty neohrozujú statiku budovy.
Objednajte si odbornú obhliadku Vašej nehnuteľnosti: