Menu

Odstraňujeme príčinu vlhkosti muriva

Asi ťažko nájdeme niekoho, komu nevadia vlhké steny s výkvetmi solí a plesní, opadajúcou omietkou, alebo zatekanie vody do pivnice a dokáže takéto problémy ignorovať. Nielen po estetickej, ale najmä po zdravotnej stránke je pobyt vo vlhkom dome, plnom neviditeľných spór plesní poletujúcich vo vzduchu, mimoriadne nebezpečný.

Dôvodov týchto nezvratných procesov je viacero, najčastejšie je príčinou nefunkčná hydroizolácia alebo jej úplnej absencia, zanedbanie správneho technologického postupu pri realizácii, poškodenie hydroizolácie, napr. sadnutím stavby. My vieme ako Vás tohto problému zbaviť. Ponúkame komplexné služby, od analýzy Vašich potrieb cez vypracovanie riešenia až po realizáciu. Kvalita vykonanej sanácie je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami a používaním materiálov od renomovaných výrobcov.

Výhody použitia injektáží:

Citlivý spôsob prevedenia
Prevedenie dodatočnej izolácie prostredníctvom vrtov priemeru 10 mm, ktoré neohrozujú statiku konštrukcie.
Neprerušený chod
Vykonanie prác bez prerušenia chodu sanovaného objektu.
Nadväzovanie hydroizolácie
Pri výškových rozdieloch jednotlivých konštrukcií je možnosť kombinovať vertikálnu a horizontálnu injektáž.
Spevnenie konštrukcie
Spevnenie konštrukcie stavebného materiálu, ktorý vplyvom vlhkosti a solí degradoval.
Univerzálne použitie
Metóda je použiteľná na všetky druhy muriva.
Nízka prašnosť
Nízka úroveň prašnosti pri prevádzaní injektážnych vrtov.
Výber spôsobu montáže
Možnosť prevedenie montáže z interiéru alebo exteriéru.
Dlhá životnosť
Doba rozpadu polyuretánu bez vystavenia UV žiareniu je odhadovaná na viac než 80 rokov.

Technológia tlakovej injektáže

Pri tlakovej injektáži sa do muriva aplikuje vodonepriepustná polyuretanová živica nasledujúcim postupom. Po zhotovení injektážnych vrtov priemeru 10mm sa za pomoci čerpadla pod tlakom vháňa cez injektory (pakre) do muriva polyuretanová živica, ktorá reaguje s vlhkosťou, pričom niekoľko násobne zväčšuje svoj objem a uzatvára póry menšie ako 0,1 mm. Pri reakcii odoberá približne 20% vlhkosti v murive, uzatvára kapiláry, v ktorých dochádzalo k transportu vody a vytvára nepriepustnú hydroizolačnú clonu.

Injektáž cementovými mikrosuspenziami

Používa sa na spevnenie a utesnenie špár, trhlín, vyplnenie malých dutín a prípadne vyplnenie kaverny v murive, v dutých tehlách pred ďalším injektážnym postupom. Schnutím a nadobúdaním pevnosti sa cementová suspenzia nezmršťuje a vytvára celistvú homogénnu hmotu. Používané cementy majú vysokú odolnosť voči škodlivým vo vode rozpustným síranom. Používame rôzne pevnosti a poréznosti s nastaviteľnou dobou rýchlosti tuhnutia.

Injektáž mikrokrémom

Účinný spôsob injektáže na zabránenie vzlínajúcej vlhkosti je aplikácia injektážneho mikrokrému na silanovej báze bez rozpúšťadiel. Aplikovaný mikrokrém hydrofobizuje v požadovanej línii muriva a následne zabraňuje vzlínaniu vody cez kapiláry. Mikrokrém spíňa požadované smernice normy WTA 4-4-04 a je použiteľný aj pri 95% zavlhčení masívu. Má výborné účinky v nepálených tehlách a v hlinenom murive. Vŕtanie prebieha vo vzdialenosti 10-12 cm od seba vzdialených otvoroch, priemeru 12-14 mm. Vrty neohrozujú statiku budovy.

Po odstránení príčiny vlhnutia nesmieme zabúdať aj na sanáciu vlhkej, prípadne zasolenej omietky. Zdegradovanú omietku je dôležité obiť a zrealizovať kvalitný omietkový sanačný systém odpovedajúci smernici WTA.

Spôsob aplikácie:

Existujú rôzne možnosti aplikácií v závislosti od rozsahu a dôvodu vzniku vlhkosti.

Vodorovná jednoradová
tlaková injektáž

Jednoradová injektáž sa prevádza v jednom rade, kde osové vzdialenosti injektážnych vrtov sú vo vzdialenosti 10 cm. Hĺbka prevedenia vrtov je v 4/5 hrúbky múru, ukončenie vrtu maximálne 50 mm pred ukončením konštrukcie na opačnej strane. Vyčistené vrty uzavrieme injektormi (pakrami). Pomocou čerpadla vtlačíme určeným tlakom do vrtov potrebnú dávku polyuretánovej živice, ktorá vytvorí novú hydroizolačnú clonu.
Vodorovná dvojradová
tlaková injektáž

Dvojradová injektáž sa prevádza v dvoch radoch nad sebou. Vrty sú umiestnené šachovnicovo s počtom 16 vrtov na meter. Dvojradová injektáž sa prevádza u konštrukcií s hrubším priemerom.
Plošná vertikálna
tlaková injektáž

Cieľom plošnej injektáže je vytvorenie hydroizolačnej clony a zastavenie kapilárnej vzlínavosti v suterénoch objektov alebo pivníc, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou vonkajšieho terénu, kde 25 vrtov na m2 vytvorí hydroizolačnú nepriepustnú clonu.
Cielená tlaková
injektáž

Realizuje sa v miestach kde nastala porucha hydroizolácie alebo na mieste priesakov spôsobených nesprávnym technologickým postupom. Časté poruchy hydroizolácií sa vyskytujú aj u súčasných novostavieb z porothermu. Vrty sú umiestnené čo najbližšie k miestu poruchy.

Obhliadka objektu a cena sanácie

Poskytujeme služby poradenstva, obhliadku a vlhkostný prieskum objektu a návrh a riešenie odstránenia vlhkosti. Ceny sanácie sa stanovujú na základe nami vykonanej obhliadky, ktorú Vám na požiadanie príde vykonať niektorý z našich pracovníkov. Cena závisí od hrúbky a skladby muriva, na ktorom je sanáciu nutné vykonať, a spôsobu aplikácie tlakovej injektáže (jednoradová, dvojradová,...).


Obhliadku je možné dohodnúť telefonicky na čísle 0911 555 755, e-mailom na adrese sanizol@sanizol.sk, alebo prostredníctvom nasledujúceho formulára:

KONTAKTNÁ OSOBA

SPÄTNÝ KONTAKT

LOKALITA

POZNÁMKA K OBHLIADKE

FOTOGRAFIE NEHNUTEĽNOSTI


KONTROLNÁ OTÁZKA
Kontrolná otázka: 9 mínus 4 =
Sme držiteľmi certifikátov od spoločností:

WTA CZWTA CZ
WTA CZWTA CZ
VOREKVOREK
REMMERSREMMERS

Kontakt

SANIZOL, s.r.o.
Jánošíková 1708/19
972 01 Bojnice

Telefón: 0911 555 755
E-mail: sanizol@sanizol.sk