Menu

Odstraňujeme príčinu vlhkosti muriva

Asi ťažko nájdeme niekoho, komu nevadia vlhké steny s výkvetmi solí a plesní, opadajúcou omietkou, alebo zatekanie vody do pivnice a dokáže takéto problémy ignorovať. Nielen po estetickej, ale najmä po zdravotnej stránke je pobyt vo vlhkom dome, plnom neviditeľných spór plesní poletujúcich vo vzduchu, mimoriadne nebezpečný. Dôvodov týchto nezvratných procesov je viacero, najčastejšie je príčinou nefunkčná hydroizolácia alebo jej úplnej absencia, zanedbanie správneho technologického postupu pri realizácii, poškodenie hydroizolácie, napr. sadnutím stavby. My vieme ako Vás tohto problému zbaviť. Ponúkame komplexné služby, od analýzy Vašich potrieb cez vypracovanie riešenia až po realizáciu. Kvalita vykonanej sanácie je zabezpečená dlhoročnými skúsenosťami a používaním materiálov od renomovaných výrobcov.


Stáva sa, že sanujeme sanované...
Pri sanáciách je dôležité, kto a ako realizuje práce. Nestačí chcieť, treba vedieť, mať skúsenosť.

Dodatočná hydroizolácia

Existujú rôzne možnosti aplikácie dodatočnej hydroizolície v závislosti od rozsahu a dôvodu vzniku vlhkosti.

Vodorovná jednoradová
injektáž

Jednoradová injektáž sa prevádza v jednom rade, ktorá vytvorí novú hydroizolačnú clonu.
Vodorovná dvojradová
injektáž

Dvojradová injektáž sa prevádza v dvoch radoch nad sebou u konštrukcií s hrubším priemerom.
Plošná vertikálna
injektáž

Cieľom plošnej injektáže je vytvorenie hydroizolačnej clony a zastavenie kapilárnej vzlínavosti v suterénoch objektov.
Cielená
injektáž

Realizuje sa v miestach kde nastala porucha hydroizolácie alebo na mieste priesakov spôsobených nesprávnym technologickým postupom.


VIAC INFO

ODBORNÉ PREVEDENIE SO ZÁRUKAMI JE PRE NÁS PRIORITA

Zatiaľ ako jediný a prvý na Slovensku, máme autorizáciu WTA (Vědeckotechnická společnosť pro sanace staveb péči o památky z.s.). Presadzuje najvyššiu triedu kvality pri sanáciách a rekonštrukciách vlhkých stavieb. Známym pojmom vo svete sanácií sú SMERNICE WTA, ktoré špecifikujú optimálne materiály a technológie.

NAŠE CERTIFIKÁTY
Citlivý spôsob prevedenia
Prevedenie dodatočnej izolácie prostredníctvom vrtov priemeru 10 mm, ktoré neohrozujú statiku konštrukcie.
Neprerušený chod
Vykonanie prác bez prerušenia chodu sanovaného objektu.
Nadväzovanie hydroizolácie
Pri výškových rozdieloch jednotlivých konštrukcií je možnosť kombinovať vertikálnu a horizontálnu injektáž.
Spevnenie konštrukcie
Spevnenie konštrukcie stavebného materiálu, ktorý vplyvom vlhkosti a solí degradoval.
Univerzálne použitie
Metóda je použiteľná na všetky druhy muriva.
Nízka prašnosť
Nízka úroveň prašnosti pri prevádzaní injektážnych vrtov.
Výber spôsobu montáže
Možnosť prevedenie montáže z interiéru alebo exteriéru.
Dlhá životnosť
Doba rozpadu polyuretánu bez vystavenia UV žiareniu je odhadovaná na viac než 80 rokov.
Objednajte si odbornú obhliadku Vašej nehnuteľnosti: